Naslag in het AIVD-jaarverslag

Jaarlijks brengt de AIVD zijn jaarverslag uit. Hierin melden wij onder meer hoe vaak wij in dat jaar naslag hebben gedaan op verzoek van anderen.

> Naslag in het AIVD-jaarverslag 2019

Ga terug naar: aivd.nl/naslag