Kamerbrief CTIVD-rapport NR68: intrekking Nederlanderschap

Kamerbrief van de minister van BZK over het toezichtsrapport van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) naar de Eerste en Tweede KamerĀ over het handelen van de AIVD in het kader van intrekking van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid.

Download deze kamerbrief als PDF-bestand op Rijksoverheid.nl.