Als zoveel geheim is kan de AIVD dan wel gecontroleerd worden?

De AIVD wordt natuurlijk gecontroleerd. Door het parlement en door diverse onafhankelijke instanties.

Parlementaire controle openbaar en vertrouwelijk

De Tweede Kamer controleert de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties die verantwoordelijk is voor de AIVD. Voor de bespreking van geheime zaken heeft de Tweede Kamer de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CIVD) in het leven geroepen. Deze commissie bespreekt op basis van volstrekte vertrouwelijkheid operationele activiteiten van de AIVD met de minister van BZK. De fractievoorzitters van de grootste partijen hebben zitting in deze commissie, die in de volksmond ook wel de "commissie-stiekem" genoemd wordt.

Toetsing en toezicht op bevoegdheden

Bij de inzet van bijzondere bevoegdheden moet de minister van BZK haar toestemming nog toetsen bij de onafhankelijke Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB).

Daarnaast is er een onafhankelijke Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD), waarvan de leden op voordracht van de Tweede Kamer worden benoemd. De CTIVD houdt toezicht op de uitvoering van onze taken en heeft toegang tot alle informatie die zij denkt nodig te hebben.

Ook de Algemene Rekenkamer oefent controle uit op de doelmatigheid van het werk van de AIVD.