Intentieverklaring tegen spionage ondertekend

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie, minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de voorzitter van VNO-NCW, dhr. Wientjes en de waarnemend voorzitter van MKB-Nederland, dhr. van Straalen hebben op 25 maart de intentieverklaring Kwetsbaarheidsanalyse Spionage in Nederland (KWAS) ondertekend.

In deze intentieverklaring spreken partijen af dat de Rijksoverheid kennis en expertise beschikbaar stelt over het identificeren en beschermen van kernbelangen en kwetsbaarheden. De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) biedt bedrijven de mogelijkheid vragen over of vermoedens van spionage te melden en zal meldingen onderzoeken. Daarnaast geeft de AIVD binnen het bedrijfsleven voorlichting over spionage.VNO-NCW en MKB-Nederland gaan zich inzetten voor het implementeren van de Handleiding KWAS en het verhogen van veiligheidsbewustzijn bij kwetsbare bedrijfstakken. Spionage kan leiden tot kostbaar gegevensverlies, bijvoorbeeld wanneer cruciale bedrijfs- of overheidsinformatie naar het buitenland lekt.

Organisaties kunnen zelf een kwetsbaarheidsanalyse uitvoeren om kernbelangen en bijbehorende kwetsbaarheden te identificeren. Als instrument om zo'n analyse uit te voeren is de Handleiding KWAS ontwikkeld, die aan zowel publieke als private organisaties beschikbaar wordt gesteld. Het inzicht dat daarmee wordt verkregen stelt organisaties in staat om een gefundeerde afweging te maken over de maatregelen die ze willen inzetten om hun weerbaarheid tegen spionage te vergroten.

Met de KWAS, die onlangs door het kabinet aangeboden is aan de Tweede Kamer, voert het kabinet de komende jaren de activiteiten op om de weerbaarheid van overheid en het bedrijfsleven tegen spionage te vergroten. Verschijningsvormen van spionage zijn bijvoorbeeld het verwerven van politieke en ambtelijke informatie en beïnvloeden van besluitvorming in Nederland, het verwerven van economische en technisch wetenschappelijke informatie en het aantasten van ICT-netwerken.