Wat is spionage?

De AIVD constateert dat diverse buitenlandse inlichtingendiensten en overheden in Nederland heimelijk actief zijn met als doel hun nationale belangen na te streven. 

Deze landen willen (politieke) besluitvorming beïnvloeden of informatie over de technisch-wetenschappelijke sector, de defensie-industrie en de energiesector vergaren.

Deze activiteiten kunnen de nationale veiligheid aanzienlijke schade toebrengen. Daarnaast vormen ze een inbreuk op de Nederlandse soevereiniteit en kunnen dergelijke activiteiten op verschillende terreinen botsen met Nederlandse belangen. Wij zetten ons daarom in voor het onderkennen en tegengaan van spionage.