Welke risico's brengt sabotage met zich mee?

Sommige statelijke actoren richten zich op het mogelijk maken van digitale sabotage van de vitale infrastructuur in een land, zoals energieaanbieders of drinkwaterbedrijven.

De intentie om daadwerkelijk over te gaan tot digitale sabotage in Nederland is echter laag. 

Desalniettemin is het wel voorstelbaar dat Nederland wordt getroffen door de neveneffecten van cybersabotage-aanvallen op andere landen.