Volgt de AIVD het privéleven van beroemde personen?

Nee, dat doen wij niet. De AIVD onderzoekt mogelijke dreigingen tegen publieke figuren en stelt naar aanleiding hiervan dreigings- en risicoanalyses op. Wij onderzoeken alleen de dreiging tegen deze persoon. Wat een publiek persoon verder in zijn of haar leven doet, is in principe een privézaak (en dus niet de onze).

Lees meer over hoe wij omgaan met privacy of bekijk de antwoorden op andere vragen over onze rechten en plichten.