AIVD-publicatie: 'Weerstand en tegenkracht'

De groei van de salafitische stroming in ons land stagneert door een verhoogde weerstand. Hiermee verdwijnt ook een deel van de voedingsbodem voor radicalisering. Dat blijkt uit het AIVD-rapport Weerstand en tegenkracht. Dit rapport is een vervolg op de publicatie Radicale dawa in verandering, die in het najaar van 2007 is verschenen. Omdat salafisme een beweging is die een polariserende invloed kan hebben op de samenleving, blijft het wel van belang om de ontwikkelingen goed te blijven volgen. Bij het maken van een zorgvuldige inschatting van de dreiging moet worden gewaakt voor zowel een onderschatting als een overschatting van de problematiek.

In het rapport staat dat de weerstand is verhoogd door publicaties over de risico's van het salafisme en door initiatieven vanuit het lokaal bestuur. Deze droegen eraan bij dat de weerstand binnen de Nederlandse moslimgemeenschap tegen de radicale dawa is toegenomen. Gematigde moslims durven zich op lokaal en nationaal niveau steeds vaker uit te spreken tegen de anti-integratieve en onverdraagzaam isolationistische boodschap van de salafitische predikers. De AIVD heeft de afgelopen twee jaar verschillende burgemeesters en een tiental regionale colleges bezocht om hen te informeren over de niet-gewelddadige radicale dawa.