Kamerbrief met reactie op CTIVD-rapport nr. 62 Voortgangsrapportage II over werking van de Wiv 2017

Reactie van de ministers Ollongren (BZK) en Bijleveld (Defensie) op de tweede voortgangsrapportage van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD), rapport nr 62.

Stappen voorwaarts gezet

Dit rapport gaat over de risico's die de AIVD en MIVD lopen bij het werken met de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017. De CTIVD constateert in de tweede voortgangsrapportage dat de achterstand bij de invoering van de wet die zij in de eerste voortgangsrapportage constateerde, inmiddels voor een deel is ingelopen.

De AIVD en de MIVD hebben volgens de CTIVD de geconstateerde risico’s serieus opgepakt en concrete stappen gezet om deze risico’s weg te nemen. Ook zijn zij volgens de CTIVD doordrongen van de noodzaak hiervan.

Waar in de eerste voortgangsrapportage op meerdere vlakken nog sprake was van hoge risico's, zijn deze inmiddels grotendeels teruggebracht.

Dit document is van vóór 2020 en kunt u terugvinden op de archiefwebsite van Rijksoverheid.nl.