CTIVD-rapport nr 62 Voortgangsrapportage II over werking van de Wiv 2017

Tweede voortgangsrapportage van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) over de werking van de Wiv 2017.

Risico's op veel vlakken teruggebracht

Uit de voortgangsrapportage blijkt dat de risico's voor de AIVD (en MIVD) bij de taakuitvoering - waardoor zij niet rechtmatig zouden handelen - op veel vlakken zijn teruggebracht.

Het rapport is samen met een beleidsreactie van de ministers van BZK en Defensie naar Eerste en Tweede Kamer gestuurd.