Rapport commissie-Dessens met evaluatie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002

Rapport van de commissie onder leiding van Stan Dessens met de evaluatie van de Wet op inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002.

Balans tussen bevoegdheden en waarborgen

In de evaluatie schrijft de commissie dat er een nieuwe balans nodig is tussen het effectief kunnen opereren van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de rechtsstatelijke waarborgen. Deze balans moet stevig in de wet zijn verankerd.

Door de voortschrijdende technologische ontwikkelingen moeten inlichtingen en veiligheidsdiensten ook op de kabel actief kunnen zijn op het moment dat er sprake is van bedreiging van de nationale veiligheid.