CTIVD-rapport nr. 37 over enkele langlopende agentenoperaties

Rapport van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten nr. 37 over de inzet van enkele langlopende agentenoperaties door de AIVD.

De inzet van agenten is een belangrijke methode voor inlichtingen- en veiligheidsdiensten om inlichtingen te verkrijgen. De commissie heeft onderzoek verricht naar enkele langlopende agentenoperaties van de AIVD.