Aanbiedingsbrief CTIVD-rapport nr. 37 over enkele langlopende agentenoperaties

Aanbiedingsbrief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bi het toezichtsrapport van de CTIVD nr. 37 inzake de inzet van enkele langlopende agentenoperaties door de AIVD.