Nieuwe Wet veiligheidsonderzoeken (Wvo) in internetconsultatie

Vandaag is het voorstel voor de nieuwe Wet veiligheidsonderzoeken (Wvo) in internetconsultatie gegaan. Dat wil zeggen dat iedereen de komende tijd via internet kan reageren op het wetsvoorstel. De wet wordt aangepast om meer flexibiliteit te bieden aan sectoren waar medewerkers veelvuldig van werkgever wisselen.

Beeld: ©iStockphoto

De belangrijkste verandering is de invoering van een locatiegebonden verklaring van geen bezwaar (vgb).

Deze vgb blijft geldig bij een overstap naar een nieuwe functie op dezelfde aangewezen locatie.

Denk aan iemand die werkt in de luchtvaartsector en van werkgever wisselt. In dat geval zorgt dit voor minder administratieve lasten en minder kosten voor de betrokken organisaties, en een makkelijke overstap voor de werknemer. 

Actueel inzicht in vertrouwensfuncties

Ook komt er een systeem dat inzicht geeft in wie daadwerkelijk op een vertrouwensfunctie zit. Met de wijziging van de Wvo krijgen werkgevers de plicht bij de Unit Veiligheidsonderzoeken (UVO) te melden wanneer iemand een vertrouwensfunctie gaat vervullen en wanneer diegene die functie niet meer heeft.

Zo krijgt de UVO een actueel overzicht van alle actieve vertrouwensfunctionarissen. Daardoor is het mogelijk een automatische alertering in te stellen op iedereen die een vertrouwensfunctie vervult. Als bij een vertrouwensfunctionaris een wijziging komt in het Justitieel Documentatie Systeem, of als de AIVD of MIVD nieuwe informatie krijgt over staatsgevaarlijke of antidemocratische activiteiten, ontvangt de UVO hiervan automatisch een melding.

Zo'n alertering kan voor de UVO aanleiding zijn om een hernieuwd veiligheidsonderzoek in te stellen. Een mogelijke uitkomst hiervan kan zijn dat een eerder verstrekte vgb wordt ingetrokken.

Tot slot wordt van de gelegenheid gebruikgemaakt om enkele wijzigingen op te nemen die de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de Wvo in de praktijk te verbeteren. 

Reageren op het wetsvoorstel

Vandaag is het concept wetsvoorstel openbaar gepubliceerd op internetconsultatie.nl, zodat iedereen in Nederland de gelegenheid krijgt om op dit wetsvoorstel te reageren. Dit is mogelijk tot woensdag 14 september.

Daarna zal het wetsvoorstel voor advies naar de Raad van State worden gestuurd.