Veiligheidsonderzoeken in het AIVD-jaarverslag

Ieder jaar brengt de AIVD zijn jaarverslag uit. Hierin wordt onder andere gemeld hoeveel veiligheidsonderzoeken wij en onze mandaathouder(s) in dat jaar hebben uitgevoerd naar personen die een vertrouwensfunctie (wilden gaan) vervullen.

In het overzicht staat verder vermeld of er bezwaren zijn ingediend en het aantal procedures dat gevoerd is over veiligheidsonderzoeken.

Recente jaarverslagen: