Verblijf in het buitenland

De Unit Veiligheidsonderzoeken (UVO) die veiligheidsonderzoeken uitvoert wil het graag weten als u een periode in het buitenland bent geweest. Op deze pagina leggen we uit of dit invloed kan hebben op uw veiligheidsonderzoek.

Een jaartje backpacken in een tropisch oord of een opleiding volgen in het buitenland levert in veel gevallen geen problemen op voor het verloop van uw veiligheidsonderzoek. In sommige gevallen kan dit wel van invloed zijn op de duur of uitkomst van een onderzoek.

Alle verblijven van langer dan een maand worden meegenomen in het onderzoek, maar wij kunnen ook naar kortere periodes kijken als daar aanleiding voor is. We doen dit altijd als het gaat om een verblijf in:

  • landen die onder de aandacht staan van de AIVD en/of de MIVD;
  • landen of gebieden waar een gewapend conflict is;
  • landen die vertrouwensfunctionarissen bij het ministerie van Defensie niet mogen bezoeken;
  • landen die mensen die bij de AIVD en de MIVD werken niet mogen bezoeken.

Internationale samenwerking

De AIVD en MIVD werken veel samen met andere landen. Als dat kan en nodig is voor een veiligheidsonderzoek doen wij in dat land navraag of er nadelige informatie over u bekend is. In het formulier Opgave Persoonlijke Gegevens' bent u ermee akkoord gegaan dat wij hiernaar in het buitenland navraag mogen doen.

'Onze onderzoekers stellen alles in het werk om voldoende informatie te verzamelen over een verblijf in het buitenland.'

Kan er in het land geen navraag worden gedaan? Dan stellen onze onderzoekers alles in het werk om toch voldoende informatie te verzamelen over uw verblijf in het buitenland. Soms is hier aanvullende informatie van u voor nodig. 

Deze aanvullende informatie kan op verschillende manieren worden verzameld. Zo kunnen we hierover met u of uw partner in gesprek gaan. We kunnen u ook vragen om extra informatie naar ons op te sturen. Denk daarbij aan:

  • een officiële verklaring van (het ontbreken van) justitiële antecedenten (strafblad) uit het land waar u verbleef, ook wel een 'non-criminal record' genoemd;
  • een werkgeversverklaring;
  • een bewijs dat u daar gelogeerd heeft, bijvoorbeeld van een hotelovernachting.

De extra aangeleverde informatie wordt door ons geverifieerd en meegenomen in het definitieve besluit. 

Op deze manier kunnen we alsnog een zo compleet mogelijk beeld vormen over uw (langere) verblijf in een ander land. U heeft hierbij een eigen verantwoordelljkheid.

We kunnen geen positief besluit nemen als we ondanks de navraag in het buitenland en de extra aangeleverde gegevens nog steeds niet genoeg informatie hebben voor een gegrond oordeel. De verklaring van geen bezwaar (vgb) of clearance wordt dan niet toegekend. 

Meer informatie over een negatief besluit vindt u op de pagina Een negatief besluit, en nu? 

Meer informatie over het beleid staat in de Beleidsregel Veiligheidsonderzoeken.

Ga terug naar de overzichtspagina Veiligheidsonderzoek.