Telecomanalist

Voor bepaalde inlichtingenonderzoeken bij de AIVD kan het nodig zijn om gegevens te vergaren en te verwerken uit internet- en telecomnetwerken. Een telecomanalist bij de AIVD zorgt dat deze data op de beste manier – en binnen de kaders van de wet – opgehaald en verwerkt kunnen worden.

‘Als telecomanalist heb ik een goed overzicht van internet- en telecomnetwerken en de technische mogelijkheden om aan data te komen. Wanneer er een verzoek binnenkomt van een inlichtingenteam, ga ik eerst met hen om tafel. Samen proberen we boven water te krijgen wat de werkelijke vraag is. Het goed begrijpen van de informatiebehoefte vormt vaak het lastigste deel van mijn werk.

Zodra we een duidelijk beeld van de vraag hebben vastgesteld, ga ik dit met mijn collega’s vertalen naar de technische werkelijkheid. Welke mogelijkheden mogen we wettelijk gezien inzetten om de data te vinden? Hoe zouden we die gegevens het beste kunnen verwerken om de inlichtingen zo relevant mogelijk te maken voor het inlichtingenteam?’

‘Vergaarde data gooien we niet over de schutting. We geven context mee en helpen met de interpretatie.’

‘Dit soort privacygevoelige gegevens binnenhalen, dat mag de AIVD uiteraard niet zomaar doen. Wij werken volgens de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en moeten voldoen aan strenge voorwaarden. Zo moeten we zowel intern als extern en op meerdere niveaus goed uitleggen en verantwoorden waarom we juist dit inlichtingenmiddel nodig hebben voor het onderzoek.

Pas wanneer we toestemming hebben van de externe toezichthouders, kunnen we aan de slag. Die grondige afstemming kan soms frustrerend werken, zeker als je voor de derde keer iets moet uitleggen, maar die transparantie en zorgvuldigheid is essentieel. Dat zijn we als dienst verplicht aan de maatschappij.

Vervolgens is het aan ons om de verkregen data met de benodigde context terug te geven aan de inlichtingenteams. Wij helpen onze inlichtingencollega’s bijvoorbeeld ook met het interpreteren van de gegevens.’

‘Het internet verandert elke dag, dus ons werk is nooit klaar.’

‘Mijn collega’s en ik proberen telecomdata zo goed mogelijk te verwerven, verwerken en te duiden om te zorgen voor goede inlichtingen. Het verwerven en duiden van deze gegevens zijn mijn hoofdtaken. Daarbij werk ik vaak samen met collega's die zich vooral focussen op netwerktechniek of softwareontwikkeling, maar ook met medewerkers die gespecialiseerd zijn in data science of accountmanagement.

Dit maakt dat we continu van elkaars expertise leren en iedereen een unieke inbreng heeft in het verbeteren van onze keten. We werken in een dynamische omgeving waarbij elke dag het landschap verandert. Daardoor is mijn werk nooit saai.

Zelf heb ik een achtergrond in elektrotechniek en telecom, waardoor ik voor deze baan al veel wist van protocollen en netwerken. Om bij de AIVD te werken, is het handig als je interesse hebt in netwerken en snapt hoe het internet en telecomnetwerken in elkaar zitten. Wat je nog niet weet, leren wij je hier in de praktijk.

Er heerst een echt wij-gevoel in het team. We hebben het gezellig met elkaar, er wordt veel gelachen. Je komt bij ons op de afdeling eerder iemand tegen in korte broek dan in een driedelig grijs pak. Er is veel ruimte voor initiatieven en ideeën die ontstaan op de werkvloer. We dragen op ons eigen detailniveau allemaal bij aan de veiligheid op grotere schaal.

Dat laatste was voor mij de belangrijkste motivatie om ooit de overstap te maken vanuit de telecom. In die wereld was geld altijd de belangrijkste drijfveer. Ik wilde liever iets doen met meer maatschappelijke impact.

Deze baan bij de AIVD kwam toevallig op mijn pad. Dat er rondom het werken bij een inlichtingendienst een bepaalde spanning hangt, sprak me zeker aan. Dat is niet tegengevallen: spannende dingen doe ik hier zeker!’

Meer praktijkverhalen lezen?

Ga terug naar de overzichtspagina van Verhalen uit de praktijk.