Kamerbrief minister BZK over informatie verkregen van informanten die mogelijk onrechtmatig is

Brief van minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het gebruik door de AIVD van informatie die een informant mogelijk onrechtmatig verkregen heeft. 

Werk informanten is altijd vrijwillig

Bij het Algemeen Overleg in de Kamer op 3 oktober heeft de minister toegezegd een brief te sturen waarin zij de mate van vrijwilligheid van informanten en het toestemmingsregime zou toelichten.

De minister benadrukt in de brief dat de medewerking van een informant altijd gebeurt op basis van vrijwilligheid. En dat het inderdaad kan voorkomen dat de dienst informatie krijgt die de informant onrechtmatig heeft verkregen. De AIVD maakt voor het bevragen van een informant altijd de wettelijke afweging van noodzakelijkheid, proportionaliteit en subsidiariteit. 

Bulkdatasets

Mocht de informant beschikken over bulkdatasets en is hij bereid om deze aan de AIVD te verstrekken, dan geldt additioneel bovenwettelijk beleid van de AIVD voor het verwerven en verwerken van bulkdatasets. AIVD-medewerkers krijgen niet zomaar toegang tot bulkdatasets waar persoonsgegevens in voorkomen.

Zij moeten hier een aparte aanvraag voor doen en motiveren waarom ze die gegevens nodig hebben voor hun taakuitvoering. Voor de verwerving van bulkdatasets met persoonsgegevens is toestemming van het hoofd van de AIVD vereist. Als de aard van de gegevens en/of mate van inbreuk op de privacy daartoe noodzaken, is toestemming van de minister vereist.

Lees deze brief op de website overheid.nl.