Jaarverslag BVD 1999

Het jaar verslag van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) geeft een overzicht van de aandachtsgebieden van de dienst. Het verslag laat zien welke verschijnselen en groeperingen in dat jaar een risico vormden voor de veiligheid in Nederland en wat het beleid is geweest bij de taakuitvoering van de BVD.

Door invloeden vanuit verschillende landen uit het Midden Oosten en door radicale politiek-islamitische stromingen wordt de integratie van allochtonen in Nederland bemoeilijkt. Dit is een van de constateringen die de BVD doet in het jaarverslag 1999. Hierin staat beschreven op welke gebieden de BVD in het afgelopen jaar actief is geweest. Alleen de gegevens die betrekking hebben op operationele aangelegenheden worden niet vermeld; deze informatie wordt uitsluitend aan de commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten verstrekt.

De taken van de BVD ten behoeve van beveiligingsbevordering zijn uitgebreid (onder andere de beveiliging van EK2000 en internationale gerechtshoven). Door een groter aantal vertrouwensfuncties bij de politie moet de BVD bovendien meer veiligheidsonderzoeken verrichten. Het voorstel van wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten voorziet erin dat de BVD tot taak krijgt inlichtingen te verzamelen over het buitenland. Deze ontwikkelingen hebben een personele groei van de BVD tot gevolg.