Jaarverslag BVD 2000

Het jaar verslag van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) geeft een overzicht van de aandachtsgebieden van de dienst. Het verslag laat zien welke verschijnselen en groeperingen in dat jaar een risico vormden voor de veiligheid in Nederland en wat het beleid is geweest bij de taakuitvoering van de BVD.

Verschillende landen trachten allochtone bevolkingsgroepen in Nederland aan zich te binden of hun (politieke) activiteiten te controleren. Dit gebeurt via moskee├źn, politieke organisaties of inlichtingendiensten. Dit is een van de constateringen die de BVD doet in het jaarverslag 2000. Hierin staat beschreven op welke gebieden de BVD in het afgelopen jaar actief is geweest. Alleen de gegevens die betrekking hebben op operationele aangelegenheden worden niet vermeld; deze informatie wordt uitsluitend aan de commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten verstrekt.