CTIVD-rapport nr 54 over uitvoering inzageverzoeken persoonsgegevens

Rapport van de Commissie van Toezicht voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) over de uitvoering van inzageverzoeken persoonsgegevens door de AIVD en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst.

Het recht op kennisneming (ook wel het recht op inzage genoemd) houdt in dat een ieder het recht heeft inzage te krijgen in door de AIVD en de MIVD verwerkte persoonsgegevens. Het is een van de manieren waarop de AIVD open kan zijn over gegevens die de dienst verwerkt.

Kennisname van persoonsgegevens kan door de diensten worden geweigerd in verband met bescherming van de privacy van derden en op basis van één van de in de Wiv 2002 genoemde weigeringsgronden, bijvoorbeeld omdat de gegevens zicht geven op het actuele kennisniveau van de dienst of op de identiteit van bronnen.

Actuele persoonsgegevens (jonger dan vijf jaar of nog relevant voor een lopend onderzoek) mogen niet worden vrijgegeven.

De CTIVD constateert in zijn onderzoek dat de AIVD in enkele gevallen te terughoudend is geweest in het vrijgeven van gegevens.