Onder publicaties valt alles wat vanuit of over de AIVD wordt gepubliceerd. Dit kan gaan om Kamerstukken, jaarverslagen, rapporten, open publicaties, maar ook vragen en antwoorden.

Iedere publicatie draagt bij aan het publieke debat over een bepaald thema en over het werk van de dienst.

Een openbare AIVD-publicatie beschrijft een algemeen beeld over onze aandachtsgebieden dat in individuele gevallen kan afwijken. Lees meer over onze eigen open publicaties.

818 documenten

Alleen de eerste 500 documenten zijn getoond. Pas, indien gewenst, uw zoekopdracht aan om de resultaten te beperken.

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Kamerbrief: Aanbieding monitor sociale veiligheid in en rond scholen

Kamerbrief van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met de aanbieding van de monitor sociale veiligheid in en ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-01-2015

Aanbiedingsbrief bij CTIVD-rapport nummer 41 over het onderzoek naar de activiteiten van de BVD

Aanbiedingsbrief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij het CTIVD rapport nummer 41 over het onderzoek ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-01-2015

CTIVD-rapport nr 41 over BVD-activiteiten tegen Roel van Duijn

CTIVD-rapport nr 42 over de inzet van middelen door de BVD tegen Roel van Duijn

Rapport | 14-01-2015

Kamerbrief: Reactie op het verzoek van Tongeren op het bericht dat een advocatenkantoor is afgeluisterd door de AIVD

Kamerbrief van Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met een reactie op het verzoek van het Kamerlid ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-01-2015

Kamerbrief met een aankondiging van een onderzoek naar de rol van de AIVD en de MIVD bij de besluitvorming rondom de veiligheid van vliegroutes

Kamerbrief van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten. In de brief kondigt de CTIVD een ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-01-2015

Kamerbrief over klacht advocaten over afluisteren

Brief van minister Plasterk (BZK) aan Prakken d'Oliveira Human Rights Lawyers over het handelen van de Algemene Inlichtingen- en ...

Publicatie | 12-01-2015

Kamervragen over het bericht Polderjihadisten oer-Nederlands

Kamervragen van het Kamerlid Segers (ChristenUnie) aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en van Sociale ...

Kamerstuk: Kamervragen | 12-01-2015

Kamervragen over het voorkomen van schulden

Dit is het antwoord van Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) op de kamervragen van de leden Yücel (PvdA) ...

Kamerstuk: Kamervragen | 19-12-2014

Kamervragen over een demonstratie van Moslimbroeders in Amsterdam

Het antwoord van Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) op de kamervragen van Van Klaveren en Bontes (beiden Groep ...

Kamerstuk: Kamervragen | 18-12-2014

Kamerbrief implementatie werkprogramma NCSS 2

Dit is een kamerbrief van de minister van Veiligheid en Justitie aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-12-2014