Over en vanuit de AIVD worden met regelmaat diverse publicaties naar buiten gebracht. Dit kan gaan om Kamerstukken, jaarverslagen, rapporten, open publicaties, maar ook vragen en antwoorden.

Ieder document draagt bij aan het publieke debat over een bepaald thema en over het werk van de dienst. Lees meer over onze eigen open publicaties.

842 documenten

Alleen de eerste 500 documenten zijn getoond. Pas, indien gewenst, uw zoekopdracht aan om de resultaten te beperken.

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Beantwoording Kamervragen over bericht dat bevriende diensten digitaal spioneren in Nederland

Minister Plasterk (BZK) stuurt de Tweede Kamer antwoorden op vragen over het bericht dat bevriende veiligheidsdiensten digitaal ...

Kamerstuk: Kamervragen | 23-03-2015

Kamerbrief over rondetafelgesprek capaciteit veiligheidsketen

Brief van minister Plasterk (BZK) aan de Tweede Kamer over de deelname van de directeur-generaal van de AIVD aan het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-03-2015

Uitvoering motie-De Vries inzake kwetsbaarheden op internet

In de brief van 29 januari 2015 met kenmerk 156503.01 hebben de leden van de vaste commissies I&A/JBZ, V&J, BZK/AZ, EZ en BDO ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-03-2015

Betreft Beantwoording vragen over het pleidooi van de Nederlandse Orde van Advocaten

Antwoorden op de schriftelijke vragen van de leden Van Nispen en Van Raak (beiden SP) over het pleidooi van de Nederlandse Orde ...

Kamerstuk: Kamervragen | 18-03-2015

Kamerbrief ministerie OCW over ondersteuning onderwijsinstellingen bij radicalisering

Kamerbrief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) over de ondersteuning van onderwijsinstellingen bij de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-03-2015

Inzageverzoek over Interkerkelijk Vredesberaad (IKV)

Documenten aanwezig in het archief van de AIVD over het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV).

Publicatie | 13-03-2015

Kamerbrief verzoek reactie op het rapport 'Mass surveillance'

In een kamerbrief van 28 januari 2015 ( kenmerk 2015Z01246/2015D02888) is de Minister van BZK verzocht om een reactie te geven op ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-03-2015

Brief minister-president over versterking veiligheidsketen

Brief van minister-president Rutte over de versterking van de veiligheidsketen. Voor de AIVD betekent dat een stijging van het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 27-02-2015

Kamerbrief betreffende simkaarten Gemalto

Antwoord van minister Plasterk (BZK) op vragen van Kamerlid Van Raak of er aanleiding is om simkaarten om te wisselen. Dit naar ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-02-2015

Motie Van der Staaij (SGP) over tijdig kenbaar maken prioriteiten AIVD

Bij het debat over de inzet en capaciteit in de veiligheidsketen ten behoeve van terroristische dreiging diende SGP-lid Van der ...

Kamerstuk: Voorstel van wet | 12-02-2015