Onder publicaties valt alles wat vanuit of over de AIVD wordt gepubliceerd. Dit kan gaan om Kamerstukken, jaarverslagen, rapporten, open publicaties, maar ook vragen en antwoorden.

Iedere publicatie draagt bij aan het publieke debat over een bepaald thema en over het werk van de dienst.

Een openbare AIVD-publicatie beschrijft een algemeen beeld over onze aandachtsgebieden dat in individuele gevallen kan afwijken. Lees meer over onze eigen open publicaties.

788 documenten

Alleen de eerste 500 documenten zijn getoond. Pas, indien gewenst, uw zoekopdracht aan om de resultaten te beperken.

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Kamervragen over een illigale Marokkaan die een terreuraanslag wilde plegen

Kamervragen van Van Klaveren (Groep Bontes/Van Klaveren) over een illigale Marokkaan die een terreuraanslag wilde plegen. Deze ...

Kamerstuk: Kamervragen | 20-11-2014

Kamerstuk over de wijziging van de Wet veiligheidsonderzoeken

Deze kamerbrief gaat over de wijziging van de Wet veiligheidsonderzoeken in verband met het opnemen van een grondslag voor het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-11-2014

Kamerstuk over de wijziging van het Wetboek van Strafvordering inzake kentekengegevens

Kamerbrief vna de Minister van Veiligheid en Justitie (Opstelten) over de wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-11-2014

Kamerstuk over de bestrijding van internationaal terrorisme

Kamerbrief over de bestrijding van internationaal terrorisme. Overleg hiervoor werd gevoerd door de vaste commissie voor ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-11-2014

Kamervragen over het bericht "onderzoek naar jihadi-training in Ardennen"

Kamervragen van De Graaf, Helder en Wilders (allen PVV) over het bericht "onderzoek naar jihadi-training in Ardennen". Deze ...

Kamerstuk: Kamervragen | 14-11-2014

Kamerstuk over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie

Kamerstuk overde vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie voor het jaar 2015. De vaste commissie (met ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-11-2014

Kamerstuk over begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Kamerstuk over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 12-11-2014

Kamerstuk over terrorismebestrijding en -dreiging

Dit kamerstuk gaat over terrorismebestrijding. Recente ontwikkelingen in de wereld zorgen voor een steeds grotere dreiging van ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 12-11-2014

Wetsvoorstel tot wijziging van de Ambtenarenwet

Wetsvoorstel van leden Van Weyenberg en Van Hijum om de Ambtenarenwet en enige andere wetten: Wet normalisering rechtspositie ...

Kamerstuk: Voorstel van wet | 11-11-2014

Kamervragen over het bericht "of slapen er terroristen in Zwolle"

Kamervragen van de leden De Graaf, Fritsma en Wilders (allen PVV) over het bericht "of slapen er terroristen in Zwolle"? Minister ...

Kamerstuk: Kamervragen | 10-11-2014