Onder publicaties valt alles wat vanuit of over de AIVD wordt gepubliceerd. Dit kan gaan om Kamerstukken, jaarverslagen, rapporten, open publicaties, maar ook vragen en antwoorden.

Iedere publicatie draagt bij aan het publieke debat over een bepaald thema en over het werk van de dienst.

Een openbare AIVD-publicatie beschrijft een algemeen beeld over onze aandachtsgebieden dat in individuele gevallen kan afwijken. Lees meer over onze eigen open publicaties.

799 documenten

Alleen de eerste 500 documenten zijn getoond. Pas, indien gewenst, uw zoekopdracht aan om de resultaten te beperken.

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Verslag van een algemeen overleg over het integratiebeleid

Dit is het verslag van het algemene overleg over het immigratiebeleid. Aanwezig waren zeven leden van de Kamer: Azmani, Van der ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 02-12-2014

Kamervragen over geheime malware

Kamervragen van leden Schouw en Verhoeven (beiden D66) over de geheime malware die aangetroffen is binnen de systemen van de ...

Kamerstuk: Kamervragen | 02-12-2014

Kamerbrief over Informatie- en Communicatietechnologie

Dit is een kamerbrief waarin Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) op verzoek van Van Raak (SP) ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 02-12-2014

Kamerstuk over de wijziging van de Vreemdelingenwet 2000

Kamerstuk over de wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van de richtlijnen va het Europees parlement en de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 27-11-2014

Kamerstuk over het wetgevingsoverleg over de politie

Kamerbrief over het overleg van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie en Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 27-11-2014

Kamervragen over staatshulpeisende Jihadgemeenten

Kamervragen van Marcouch (PvdA) aan de Minister van Veiligheid en Justitie. De kamervragen gaan over het bericht dat ...

Kamerstuk: Kamervragen | 25-11-2014

Kamervragen over de uitwisseling van persoonsgegevens door de Belastingdienst, AIVD, politie en justitie

Kamervragen van Schouw (D66) en Oosenburg (PvdA) aan Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) over de uitwisseling van ...

Kamerstuk: Kamervragen | 24-11-2014

Kamerbrief over hulp van Rijk bij jihadisten

Kamebrief van Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) over de begroting en aanpak van polarisatie, radicalisering en ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-11-2014

Nota over de toestand van 's Rijks Financiën

Deze nota over de toestand van 's Rijks Financiën bestaat uit een lijst van vragen en antwoorden. Het is opgesteld door de vaste ...

Kamerstuk: Nota n.a.v. het verslag | 23-11-2014

Kamerstuk over de evaluatie Wet op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002

Kamerbrief van de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Defensie over de evaluatie van Wet op de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 21-11-2014