Kamerbrief met kabinetsreactie uitslag referendum Wiv 2017

Brief aan de Kamer na weging van de uitslag van het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) 2017. In de brief kondigt het kabinet een wetswijziging aan.

In de brief benoemt het kabinet zes elementen die gericht zijn op het aanscherpen aan de werking van de wet. Het gaat onder meer om het delen van informatie met andere landen, de bewaartermijnen en de gerichte inzet van bijzondere bevoegdheden. De Wiv gaat, zoals beoogd, in per 1 mei 2018.

De aanpassingen doen naar het oordeel van het kabinet recht aan de referendumuitslag en zijn tegelijkertijd werkbaar voor de diensten. Zij hebben de Wiv nodig om hun werk goed te kunnen doen voor de veiligheid van Nederland. Tegelijk heeft het kabinet de zorgen die leven goed gehoord en wordt de wet daarom op punten aangepast.