Kamerbrief over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017)

Brief van minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan de Tweede Kamer over de Wiv 2017 die in werking treedt op 1 mei 2018. In deze brief gaat de minister in op een aantal beleidsregels die zijn toegezegd aan de Kamer.

Bij de Kamerbrief is een bijlage gevoegd met het besluit van de ministers van BZK en Defensie met betrekking tot de beleidsregels voor de Wet op inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017.

Verder zegt de minister in de brief toe dat zij op de website duidelijk zal maken hoe de AIVD omgaat met zogeheten onbekende kwetsbaarheden en met de verwerving en verwerking van bulkdatasets.