Mag de AIVD mij hacken?

Wij mogen een vergaande bijzondere bevoegdheid als hacken alleen inzetten als dat noodzakelijk is voor ons onderzoek. Hiervoor moet eerst toestemming worden gevraagd aan de minister.

Ook instemming TIB nodig voor hack

Na een akkoord van de minister velt uiteindelijk de onafhankelijke TIB (Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden) een bindend oordeel over de inzet van de bijzondere bevoegdheid. Zonder instemming mogen wij geen hack uitvoeren.

Om toegang te krijgen tot de computer van een target mogen wij ook gebruikmaken van een apparaat van een andere persoon. Wij dringen dan bijvoorbeeld via de server van een provider binnen in de computer van een persoon.

Lees meer over de AIVD en hacks.

Ga terug naar het vraag- en antwoordoverzicht.