Wat is een inzageverzoek?

Wilt u informatie opvragen uit de archieven van de AIVD? Dan kunt u een inzageverzoek indienen. Een inzageverzoek kan gaan over een persoon of over een bepaald onderwerp.

Als u denkt dat de AIVD ooit informatie over u heeft verzameld, kunt u een verzoek indienen om deze archiefgegevens op te vragen. U kunt zulke informatie ook opvragen over een overleden naast familielid.

Ook als u meer over wilt weten over een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld voor studie of onderzoek, kunt u deze informatie bij ons opvragen.

Welke gegevens mogen wij met u delen?

Wij mogen niet zomaar alle archiefgegevens openbaar maken. In de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017) staat wanneer de AIVD informatie wel (en wanneer niet) mag delen.

Een inzageverzoek indienen: hoe werkt dat?

Of ga terug naar de overzichtspagina: Inzageverzoeken.