Tussenrapportage van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden Wiv 2017

De Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) brengt in deze voortgangsbrief verslag uit over haar bevindingen en werkzaamheden in de periode vanaf de start van de TIB tot 1 oktober 2018.

De voortgangsbrief behandelt de volgende onderwerpen: de opstartfase, de eerste resultaten en bevindingen en de voorlopige conclusies en vooruitblik.

Download deze brief als PDF-bestand op de website van de TIB.