Voortgangsrapportage CTIVD nr 59 over werking van de Wiv 2017

Voortgangsrapportage van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) over de werking van de Wiv 2017 die per 1 mei 2018 in werking is getreden. 

De rapportage vormt een nulmeting voor de CTIVD.

Download dit rapport en de bijlage als PDF-bestand op de CTIVD-website.