Wie controleert de AIVD?

Een vaak gehoorde misvatting over de AIVD is dat ons functioneren door niemand zou worden gecontroleerd. Het uitsluiten van controle door een onafhankelijke partij zou echter niet passen in de democratische rechtsstaat waar de AIVD juist voor strijdt.

Controle door CTIVD

De onafhankelijke Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) controleert het werk van de AIVD en beoordeelt of wij onze taken volgens de wet uitvoeren. De CTIVD heeft toegang tot al onze informatie en brengt openbare rapporten uit over haar onderzoeken.

Verantwoording door minister

Daarnaast legt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties regelmatig verantwoording af aan het parlement over ons werk. Dat gebeurt zowel in het openbaar als in beslotenheid.

Verder kunt u bij de onafhankelijke CTIVD een klacht indienen over de AIVD. In bepaalde gevallen kunt u ook de rechter vragen een oordeel te vellen over ons handelen, bijvoorbeeld als u in beroep gaat tegen ons besluit om geen Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) te verstrekken.

De financiƫle uitgaven van de dienst worden gecontroleerd door de Algemene Rekenkamer.

Lees meer over hoe de controle op de AIVD is geregeld.