Cybersecuritybeeld Nederland 2015

Jaarlijks publiceert het Nationaal Cyber Security Centrum het Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN). Het CSBN komt in nauwe samenwerking met publieke en private partners tot stand. Doel is het bieden van inzicht in ontwikkelingen, belangen, dreigingen en weerbaarheid op het gebied van cybersecurity over de periode april 2014 tot en met april 2015.