Cybersecurity Beeld Nederland 2015: versterkte samenwerking en aanpak nodig

Digitale spionage blijft, samen met cybercrime, de grootste bedreiging voor de digitale veiligheid van Nederland. Geopolitieke ontwikkelingen, zoals internationale conflicten of politieke gevoeligheden hebben grote invloed op de ontwikkeling van de dreiging.

Beeld: ©CSBN

Ons land is in toenemende mate doelwit van digitale spionage aanvallen. De noodzaak van een versterkte aanpak en samenwerking met partners uit de publieke, private en wetenschap sectoren is daarom belangrijker dan ooit. Dat blijkt uit het Cybersecurity Beeld Nederland, dat vandaag is verschenen.

De AIVD constateert dat de grootste dreiging blijft uitgaan van statelijke actoren, zoals Rusland en China. Het doel van de aanvallen is het achterhalen van hoogwaardige kennis en technologie, bedrijfsstrategieƫn, financiƫle bedrijfsinformatie en informatie van de Rijksoverheid. Ook de intentie en potentie van terroristische actoren in het digitale domein, zoals cyberjihadisten, groeit. Tot nu toe lijkt de technische capaciteit echter nog achter te blijven.

Cybersecurity Beeld Nederland 2015

Het Cybersecurity Beeld Nederland 2015 (CSBN) laat ook zien dat eerder gesignaleerde trends versterkt doorzetten. Het rapport concludeert dan ook dat er een grensoverschrijdende cybersecurityaanpak nodig is.

De weerstand van overheidsinstellingen en bedrijven uit topsectoren tegen digitale aanvallen is nog altijd laag. De technische ontwikkelingen gaan snel, waardoor beveiligingsmaatregelen vaak achterblijven. Spionage op organisaties van de overheid kan leiden tot ondermijning of manipulatie van besluitvorming. Dit kan op den duur leiden tot ondermijning van politiek-bestuurlijke effectiviteit.

Versterkte aanpak cyberspionage

Deze ontwikkelingen vragen om een constante aanscherping van de inspanningen om adequaat op deze dreiging te reageren. In 2014 is in dit kader de Joint Sigint Cyber Unit (JSCU) van de AIVD en MIVD gerealiseerd en zijn de onderzoeks- en analysecapaciteiten van de AIVD en de MIVD versterkt. Ook wordt gewerkt aan de versterking van de samenwerking tussen deze partijen op het gebied van informatiedeling over digitale aanvallen en gezamenlijke analyses, binnen de geldende juridische kaders.

Taken en focus van de AIVD op het gebied van cyber

De AIVD kan bijzondere inlichtingenmiddelen inzetten en heeft een breed en intensief samenwerkingsnetwerk met buitenlandse Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. Dit noemt de AIVD Intelligence Based Cyber Security. Hierdoor beschikt de AIVD over informatie die anderen niet hebben en kunnen partners in het veiligheidsdomein adequate cyber security maatregelen nemen.