De termen activisme en extremisme worden soms door elkaar gebruikt. Toch zijn er wel degelijk verschillen.

Activisten zijn gematigder dan extremisten. Zij opereren binnen de grenzen van de wet en ondernemen doorgaans geen illegale acties.

Extremisme is het fenomeen waarbij personen of groepen vanuit ideologisch motief bereid zijn in ernstige mate de wet te overtreden of activiteiten te verrichten die de democratische rechtsorde ondermijnen.

De bereidheid van extremisten om diepingrijpende veranderingen na te streven gaat meestal gepaard met het gebruik van ondemocratische middelen. Via systematisch haat zaaien, demoniseren en intimideren tot het gebruik van geweld. Het doel heiligt daarbij voor hen de middelen.

Personen kunnen radicaliseren van activisme in de richting van extremisme.

In Nederland kennen we diverse extremistische groeperingen met elk een eigen terrein, zoals rechts-extremisme en links-extremisme.