Motie over de zekerheid voor burgers dat de fundamentele mensenrechten en de Nederlandse wetten worden gerespecteerd

Motie van de Kamerleden Van Raak en Recourt over de zekerheid voor burgers dat de fundamentele mensenrechten en de Nederlandse wetten worden gerespecteerd.