Gewijzigde motie over de zekerheid voor burgers dat de fundamentele mensenrechten worden gerespecteerd

Gewijzigde motie van de Kamerleden Van Raak en Recourt over de zekerheid voor burgers dat de fundamentele mensenrechten worden gerespecteerd.