Jaarverslag en slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2013

Jaarverslag van het Ministerie Van Algemene Zaken, Het Kabinet Der Koningin en de COmmissie van Toezicht Betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (III).