Kamerbrief: Aanbieding toezichtsrapport van de CTIVD nr. 37

Aanbiedingsbrief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het toezichtsrapport van de CTIVD nr. 37 inzake de inzet van enkele langlopenede agentenoperaties door de AIVD.