Verslag van een algemeen overleg: Evaluatie Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2002

Op 16 april 2014 hebben de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de vaste commissie voor Defensie overleg gevoerd met Minister Plasterk (BZK) en Minister Hennis-Plasschaert (Defensie). Het overleg ging over de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met de kabinetsreactie op het rapport evaluatie Wiv 2002.