Beantwoording aanvullende Kamervragen lid Kuiken over het gevaar van rechts-extremisme

Beantwoording door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie en Veiligheid (JenV) van aanvullende Kamervragen van het lid Kuiken (PvdA) over het gevaar van rechts-extremisme.

Kamerlid Kuiken vraagt zich af of, naar aanleiding van beantwoording van haar vorige vragen over Erkenbrand, het Openbaar Ministerie (OM) al onderzoek doet naar een specifieke bezoeker van een webpagina van Erkenbrand. De minister van JenV geeft aan dat dat aan het OM zelf is en niet aan de minister.

Ook stelt Kuiken de vraag of de AIVD een politieke partij informeert over bepaalde activiteiten van een lid of kandidaat-politicus. Minister Ollongren antwoordt daar op dat de AIVD een partij kan informeren als uit onderzoek blijkt dat een (kandidaat-)politicus een gevaar kan vormen voor de nationale veiligheid.