Aantal notificaties in 2013 en 2014

Het aantal notificaties dat de AIVD heeft verstuurd in 2013 en 2014.

Tezamen met de publicatie van het jaarverslag maakt de AIVD bekend hoeveel notificaties er in 2014 zijn verstuurd. Ter vergelijking is in de tabel ook het aantal notificaties over 2013 opgenomen.

Tabel aantal notificaties

 2013

2014

 19

29