Wie geven opdrachten aan de AIVD en aan wie rapporteert de AIVD?

Alleen de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kan de AIVD opdrachten verstrekken. De AIVD rapporteert dan ook aan deze minister. Wel is het zo dat samen met de afnemers van de informatie van de AIVD wordt bepaald op welke terreinen de onderzoeken van de AIVD zich gaat richten. Dit betreft zowel de onderzoeken voor de binnenlandse veiligheid als waar het gaat om de onderzoeken naar andere landen, de politieke inlichtingen. Dit is vastgelegd in de 'geïntegreerde aanwijzing'.

De afnemers van de AIVD zijn onder andere het ministerie van Algemene Zaken, Buitenlandse Zaken, Defensie, het Openbaar Ministerie en de Nationale Politie.