In AIVD-publicaties duiden we ontwikkelingen in de wereld op basis van ons inlichtingenonderzoek op dat moment. Met open publicaties (en via Kamerbrieven en beantwoording van Kamervragen) draagt de AIVD bij aan het publieke debat over een bepaald thema.

Publicaties zijn bedoeld om context te geven aan bijvoorbeeld overheidsinstanties, lokaal bestuur, politiek, wetenschap en media. Een AIVD-publicatie beschrijft een algemeen beeld dat in individuele gevallen kan afwijken. Jaarlijks brengen wij verder nog het AIVD-jaarverslag uit.

749 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Kamerbrief met kabinetsreactie uitslag referendum Wiv 2017

Kamerbrief met een reactie op het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017.

Kamerstuk: Kamerbrief | 06-04-2018

CTIVD-rapport 56 over multilaterale gegevensuitwisseling door de AIVD over (vermeende) jihadisten

Toezichtsrapport (nr. 56) van de CTIVD over multilaterale gegevensuitwisseling door de AIVD over (vermeende) jihadisten.

Rapport | 28-03-2018

Aanbiedingsbrief bij CTIVD-rapport 56 over multilaterale gegevensuitwisseling

Kamerbrief over het toezichtsrapport van de CTIVD over multilaterale gegevensuitwisseling door de AIVD over (vermeende) ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 28-03-2018

Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 47

Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 47, het dreigingsniveau voor Nederland blijft op niveau 4 van de 5.

Kamerstuk | 26-03-2018

Naar aanleiding van: 'van alles en iedereen gegevens verzamelen'

'Naar aanleiding van' over berichten dat de AIVD zoveel mogelijk gegevens van zoveel mogelijk mensen wil verzamelen.

Publicatie | 19-03-2018

Kamerbrief ongewenste buitenlandse inmenging

Buitenlandse inmenging raakt het fundament van de Nederlandse democratie en onze open samenleving en is dus onwenselijk.

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-03-2018

Kamerbrief reactie op motie lid Schouten over parlementaire controle op diensten

Kamerbrief met reactie op motie over parlementaire controle op inlichtingen- en veiligheidsdiensten in Europa.

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-03-2018

Kamerbrief minister BZK over tapstatistieken AIVD

Kamerbrief van minister BZK over de tapstatistieken, een overzicht van het aantal taps dat de AIVD heeft geplaatst

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-03-2018

Kamerbrief minister BZK bij openbaar jaarverslag AIVD 2017

Kamerbrief van minister Ollongren bij het openbare jaarverslag van de AIVD over 2017.

Kamerstuk: Kamerbrief | 06-03-2018

Jaarverslag AIVD 2017

De AIVD brengt ieder jaar een jaarverslag uit over de dreigingen voor Nederland en de aandachtsgebieden waar de dienst zich op ...

Jaarverslag | 06-03-2018