AIVD: 75 jaar bijzonder

De AIVD is een bijzondere organisatie. We zetten ons al 75 jaar in om dreigingen tegen de nationale veiligheid tijdig te onderkennen.

Logo - Een speciaal logo ter ere van het 75-jarig bestaan van de dienst met de tekst: AIVD  75 jaar bijzonder.

De AIVD staat voor de veiligheid van Nederland. Al sinds de oprichting, kort na de Tweede Wereldoorlog, beschermen wij de democratie tegen nationale en internationale dreigingen. Zodat Nederlanders in vrijheid kunnen leven.

De AIVD doet wat nodig is om te voorkomen dat staten, organisaties of personen onze rechtsstaat tegenwerken, ondergraven of aanvallen. Wij mogen daarvoor bijzondere inlichtingenmiddelen inzetten.

De medewerkers van de AIVD zijn gewone mensen die buitengewoon werk doen. We waken, vaak onzichtbaar, soms zichtbaar, over Nederland en zijn bevolking. Dat alles maakt de AIVD een bijzondere organisatie.

Sinds 2017 nieuwe wet

De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten vormt het kader van ons werk. In 2017 zijn onze bevoegdheden uitgebreid.

Meer bevoegdheden betekent ook: betere controle op ons werk. Onafhankelijke commissies controleren vooraf, tijdens en achteraf of de inzet van een bijzondere bevoegdheid rechtmatig is geweest.

Ook verantwoorden wij ons elk jaar door publicatie van een jaarverslag.

Onze geschiedenis

Op 29 mei 1945 werd het Bureau Nationale Veiligheid (BNV) opgericht dat vooral tot taak had om Duitse spionnen in Nederland op te sporen. Zijn opvolgers, de Centrale Veiligheidsdienst (CVD) en de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD), richtten zich voornamelijk op de bestrijding van het communisme en later op onder meer extremisme en nationalistisch terrorisme.

In 2002 kreeg de BVD de inlichtingentaak buitenland erbij en werd de naam van de dienst veranderd in Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst.

Neem een kijkje op de tijdlijn of bekijk het filmpje met een impressie van de kleurrijke geschiedenis van onze dienst.